Izmantotie informācijas avoti PDF Print E-mail
There are no translations available.

"Ķemeru taku" mājas lapā ir izmantota informācija no publiski pieejamiem avotiem.

Sakarā ar to, ka katrā atsevišķā gadījumā nav iespējams norādīt informācijas avotu, zemāk ir izsmeļošs izmantoto informācijas avotu uzskaitījums:

  • Ķemeru Nacionālā Parka mājas lapa
  • Projekta "Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā" publiskais pārskats
  • Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapa
  • Lauku ceļotājs "Veloceļvedis pa aizsargājamās dabas teritorijām"
  • Jūrmalas pilsētas mājas lapa un Jūrmalas pilsētas domes publicētie drukātie materiāli.
  • Tukuma raj. TIC brošūra "Tukuma rajona tūrisma ceļvedis"
  • Ķemeru nacionālā parka Dabas aizsardzības plāns
  • Latvijas infektoloģijas centra mājaslapa

Lapā izmantoto fotogrāfiju autori ir Gatis Pāvils, Jānis Pļavinskis, Jānis Šlūke, Juris Smaļinskis, Kārlis Lapiņš un Ivars Judrups.

Šeit pieejamā informācija tādā formā un apkopojumā, kādā tā ir pasniegta šajā lapā, ir SIA"Ķemeru takas" īpašums. Informācijas, tostarp attēlu, pārpublicēšana no SIA "Ķemeru takas" mājas lapas pieļaujama tikai ar SIA "Ķemeru takas" viennozīmīgi un nepārprotami paustu piekrišanu.

 
Discover the Nature Trails of Latvia !, Powered by Joomla! and designed by SiteGround