Izdotas līdz šim apjomīgākās vadlīnijas dabas vērtību saglabāšanai Latvijā PDF Print E-mail
There are no translations available.

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) īstenota projekta "NAT-Programme" ietvaros ir izdota biotopu apsaimniekošanas rokasgrāmatas sešos sējumos. Minētā publikācija ir līdz šim apjomīgākās Latvijā izdotās vadlīnijas dabas vērtību saglabāšanai. Grāmatas atvēršanas svētki notiks projekta noslēguma semināra ietvaros 2017.gada 8.decembrī, Rīgā, Konferenču centra „Citadele" telpās no plkst. 10.00-15.30.

Šīs grāmatas ir dabas aizsardzības un apsaimniekošanas metožu apkopojums sešās biotopu grupās: piekraste, meži, purvi, pļavas un ganības, saldūdeņi un iežu atsegumi. Publicētais materiāls apskata vairāku desmitgažu periodu un apkopo gan pašmāju, gan citu valstu pieredzi dabas saglabāšanā. Rokasgrāmatu sērija ir gatavotas kā izziņas materiāls zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem par dabisko dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu.

Šādu plaši izmantojamu vadlīniju nepieciešamība skaidri iezīmējās agrāk šogad veiktās "Dabas skaitīšanas" laikā, kurā eksperti secināja, ka bioloģiski vērtīgo zālāju kvalitāte Latvijā pasliktinās un lielākoties tas notiek nepareizas apsaimniekošanas un zināšanu trūkuma dēļ. Līdz ar to "NAT-Programme" projekta ietvaros apkopotā un grāmatu formātā izdotā informācija kalpos par vērtīgu padomu tiem, kuri vēlas biotopu apsaimniekošanā izmantot zinātniski izvērtētas un praksē pārbaudītas metodes, paaugstinot savu īpašumu vērtību.

Lai pārbaudītu teoriju praksē, ir veikti eksperimentāli dzīvotņu uzturēšanas un aizsardzības paņēmieni un analizēta to ietekme uz dabas vērtībām. Piemēram, atjaunotas pelēkās kāpas Užavā trīs hektāru platībā. Ja pirms tam šajā teritorijā sāka izplesties priežu audze, tad pēc paveiktajiem darbiem pelēkajā kāpā atgriežas tās "īstenie iedzīvotāji" - mārsils, smiltāja neļķe, pļavas silpurene, pelēkajām kāpām raksturīgās sūnu un ķērpju sugas.

DAP ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzskata, ka šī projekta īpašais devums ir tā rezultātu ilgtspēja, kas sniegs pienesumu dabas saglabāšanā arī ilgi pēc projekta noslēguma - sagatavotās vadlīnijas ir būtisks izziņas materiāls biotopu apsaimniekošanai.

Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE+ programmas finansiālu atbalstu projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma" (LIFE11/NAT/LV/000371 NAT-PROGRAMME) ietvaros. Projekta īstenotājs ir DAP ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

 
Discover the Nature Trails of Latvia !, Powered by Joomla! and designed by SiteGround